O Nas


Kościół Wolnych Chrześcijan w Częstochowie.

Od 1973 roku na terenie Częstochowy i okolicznych miasteczkach i Gminach w ramach misji „Idźcie” rozpoczęto odwiedzać słuchaczy radiowych audycji religijnych „Głos Ewangelii z Warszawy” (obecny adres; www.Gospel.pl ) nadawanych przez niezależną radiostacje „Trans Word Radio Monte Carlo”.

Słuchacze którzy pisali do redakcji otrzymywali Pismo Święte i literaturę biblijną.

Dla osób które chciały się spotykać na wspólne czytanie Pisma Świętego były organizowane „grupy domowe” które później przekształciły się w Placówki Kościoła; w 1975r w Myszkowie, a w 1978 w Częstochowie. Od 1978r rozpoczęto oficjalną działalność Kościoła Wolnych Chrześcijan w Częstochowie i do 1999r spotykaliśmy się w prywatnych mieszkaniach. Dzięki uprzejmości i gościnności nasze nabożeństwa (w latach 1999 do 2001r). odbywały się Kaplicy Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego przy ul. Śląskiej

W 2000 r. Placówkę w Częstochowie przekształcono w samodzielny Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan.

W 2001 roku zakupiliśmy Dom Zborowy w Częstochowie przy ul. Kościelnej 60 w dzielnicy Stradom i 8 lutego 2002 r odbyło się pierwsze nabożeństwo w nowym domu.

Mając własny Dom, mamy zaplecze lokalowe dla organizowania nabożeństw, spotkań modlitewnych, studium biblijnego, wspólnego spędzania czasu.

Wraz z nabyciem domu otworzyły się dla nas nowe możliwości wyjścia naprzeciw potrzebom mieszkańców Częstochowy i okolicznych gmin prowadząc, organizując różnego rodzaju działalność charytatywną.

Kościół Wolnych Chrześcijan w Częstochowie to wspólnota ludzi, którzy nie są idealni lecz doświadczyli w życiu Bożego działania, nie uważają  się za lepszych od innych ale chcą aby Bóg zmieniał ich życie, nie posiadają monopolu na prawdę ale uważają, że tylko w Piśmie Świętym jest objawiona Prawda. Doświadczyliśmy Bożej Łaski i odpuszczenia grzechów przez Pana Jezusa Chrystusa.

Modlitwą i pragnieniem naszym jest aby inni także przeżywali radość, szczęście i pokój wynikające z poznania Pana Jezusa Chrystusa Tego życzymy wszystkim z całego serca.